STYRELSE


Teresia Kajanti                         Ordförande, informatör, 
Henrika Kock                           Viceordförande, kassör
Cornelia Listringhaus               Medlem, medlemssekreterare
Stina von Bonsdorff                  Medlem, sekreterare
Pasi Heiskanen                        Medlem, fastigheten
Yvonne Bäckström                   Medlem, e-post
Jessica Dannbäck                    Medlem, uthyrningar