STYRELSE


Teresia Kajanti                         Ordförande
Henrika Kock                           Viceordförande, kassör
Cornelia Listringhaus               Medlem, verksamhet
Stina von Bonsdorff                  Medlem, sekreterare
Jenny Korkman                        Medlem, huset, Facebook
Pasi Heiskanen                        Medlem, huset
Yvonne Bäckström                   Medlem, uthyrningar