STYRELSE


Teresia Kajanti                          Ordförande
Henrika Kock                             Viceordförande
Marika Ainoa                              Medlem

Stina von Bonsdorff                   Medlem
Jenny Korkman                          Medlem

Pasi Heiskanen                          Medlem

Yvonne Bäckström                     Medlem