STYRELSE


Teresia Kajanti                         Ordförande
Hanna Ahlström                         Viceordförande och sekreterare 
Marika Ainoa                              Medlem

Stina von Bonsdorff                   Medlem
Jenny Korkman                          Medlem

Henrika Kock                              Medlem

Yvonne Bäckström                     Medlem