Kyrkslätt Skärgåds Ungdomsförening Runhalla rf är grundad år 1907. Föreningen jobbar aktivt med ungdomar och vuxna i Långvik -området i Kyrkslätt.

Postadress:           Kyrkslätt Skärgårds Uf rf.                      

                                 Medvastvägen 6                       

                                 02420 Jorvas

E-post:                    info@ksuf.fi

Telefon:                  +358 40 840 48 98

Bankförbindelse:  Aktia 405520-54862
FO -nummer:         1035306-1