Kyrkslätt Skärgårs Ungdomsförening rf. är grundad år 1907. 

Vår verksamhet grundar sig på att aktivt jobba för och med ungdomar och vuxna i Långvik -området.

Kontaktuppgifter

Postadress:       Kyrkslätt Skärgårds Uf rf
                             Medvastvägen 6
                             02420 JORVAS

e-post:                 ksufinfo@gmail.com

Bank:                  AKTIA FI1640552050004862

FO-nr:                 1035306-1