Renovering av huset

18.10.2019 kl. 10:35
Aktiva medlemmar och generösa bidragsgivare har gett föreningen möjligheten att restaurera huset som varit i stort behov av renovering.

2019 har varit ett år för stora renoveringar. Tack vare Hembygdsförbundet och Svenska kulturfonden har förenignen haft möjlighet att restaurera fasaden som var i stort behov av det. 

Under sommaren 2019 togs prover på den dåvarande målfärgen för att analysera vilken grund vi hade att jobba med. Efter att resultaten inkommit valdes lämplig målfärg, även godkänd av museiverket. Då skicket på fasaden kartlades konstaterades att ett flertal bräder hade murknat, föreningen besöt att låta byta ut dem till nya. 

 

Då fasadarbetet påbörjades skrapades den gamla, torra målfärgen bort och huset tvättades med mögeltvätt. Efter detta påbörjades målarbetet med pensel. Murkna fasadbräder och takstolsdelar byttes ut och ersattes med nya. Lösa bräder spikades fast och taket reparerades i en gir där det läckt in. Stuprör och rännor tvättades, tömdes på skräp och lösa delar fästes. 

 

Teresia Kajanti