Kyrkslättnejdens ungdomsförbund r.f.

KNUF fungerar som paraplyorganisation för nio aktiva ungdomsföreningar i Kyrkslätt. Ungdomsföreningarna och KNUF bjuder på ett brett sortiment fritidssysselsättning, allt från eftisverksamhet till revyteater. Föreningarna är utspridda i hela kommunen medan KNUF:s kansli är beläget i Kyrkslätt centrum där förbundet även upprätthåller infocentret Luckan.

https://www.knuf.fi/start/
KSUF on KNUF:in kautta jäsen Landskapsförbundet Nylands svenska ungdomsförbund NSU r.f. sekä kattojärjestössä Finlands Svenska Ungsomsförbund FSU r.f.