Rasmus hälsning till måndagsgruppen:

Här kommer en beskrivning på aktiviteten som jag skall leda på måndagar 17:45 - 19: 45. Vi jobbar alltså 45min varefter vi håller en ca. 10min paus och kör sedan 45min till. Vi börjar städa undan och avrunda 19:20 och siktar på att vara klara 19:30. Ibland kan vi ha viktiga intensiva inspelningar på gång, och då kan tiden dra ut till max. 19:45.

Video-forumspelskompott:

Målet med höstens videoforumspel är att vi skall skapa oss en djupare förståelse av varandra och spelreglerna som gäller mellan människor i vår omgivning. Detta gör vi dels genom forumspel som är en lekfull och kreativ dramametod för konfliktanalys och träning av handlingskraft och empati för såväl småbarn som vuxna. Dels kommer vi att använda oss av videoproduktionens fängslande
berättarkraft och göra en film om något välvalt dilemma som vi behandlat i forumspelet. Vi använder oss alltså av forumspel för att hitta och behandla intressanta och aktuella teman och dokumenterar problemet som en film.

Forumspel innehåller ofta tre delar, 1. Dramaövningar som värmer upp kroppen, motverkar hämningar och skapar gruppanda. 2. Värderingsövningar som uppmuntrar deltagarna att fundera och ta ställning och begrunda sin ståndpunkt. 3. Forumspel där deltagarna gör mini-pjäser som skildrar en konfliktsituation där någon eller några upplever sig vara orättvist behandlade eller i annars ovilligt
i underläge där vi försöker stärka denna roll med så många olika lösningar som möjligt genom att upprepade gånger byta ut den rollen mot frivilliga från gruppen som får visa upp sina lösningsförslag. Forumspel är en utbruten nordisk version av forumteater som utvecklats av Katrin Byréus till ett pedagogiskt verktyg som bättre lämpar sig för dels barn och andra nordbor.

För att delta så går jag ut från att alla barn har lov att bli filmade och minimikraven är att materialet får visas och spridas åt medlemmarnas familjer. Jag kommer även att ge ut en blankett som målsman skall fylla i som handlar om spridningsrättigheter. Tex. om ni godkänner att ert barn får synas i materialet ifall det publiceras på internet eller i TV.

Jag ser fram emot en höst med nyfikna barn som brinner för att göra sin omgivning ännu ett steg bättre än den redan är.
Ni kan läsa om forumspel eller se videoklipp på www.drama.sumelius.dk

Mvh
Rasmus Sumelius

Fia hälsar torsdagsgruppen:

Dramaklubb för barn torsdagar 17.30-19.00. Välkommen med! I dramaklubben får du dyka in i teaterns värld!
Under hösten kommer vi att lära känna varandra genom lekar och teaterövningar, och bekantar oss med scenen och det som kan hända där. Vi börjar terminen med att lära känna varandra och försöker hitta vårt sätt att jobba på. Vi lär oss genom att jobba med vår egen kreativitet och fantasi, vårt uttryck och vår rörelseförmåga - i grupp.

Under våren börjar vi förbereda oss inför föreställning, genom att öva in och repetera en pjäs. Premiär blir det i slutet av terminen.
Inga förkunskaper krävs, alla som är intresserade av teater och drama kan vara med!
Ledare för klubben är i år Fia Ikonen.
Vi ses!