Karuby skola

Karuby skola är en liten byskola för åk 1-4 med två sammansatta undervisningsgrupper.
Läs mera: www.kyrkslatt.fi/karuby-skola

Hem och Skola

Föreningen Hem och Skola i Karuby skola r.f. verkar för att befrämja samarbetet såväl mellan hemmen och skolan som föräldrar emellan samt att på olika sätt arbeta för elevernas och lärarnas trivsel i skolan. Föreningen ordnar olika evenemang och understöder t.ex. teaterbesök och utfärder, material till skolan och delar ut stipendier.
Läs mera: karuby.hemochskola.fi