Målat 2019

Uusi hallitus valittu 28.03.2021

06.02.2021 klo 10:20
Kyrsklätt Skägårds Ungdomsförening Runhälla rf valitisi uuden hallituksen vuosikokouksessa 28.03.2021

Kyrsklätt Skägårds Ungdomsförening Runhälla rf ordnade stadgeenligt årsmöte 28.3.2021 kl. 18 som hybridmöte, per distans och på Runhälla. 

För verksamhetsåret 2021 valdes följande personer 

Teresia Kajanti (ordförande)
Henrika Kock (vice ordförande, kassör)
Pasi Heiskanen (styrelsemedlem)
Jessica Dannbäck (styrelsemedlem)

Styrelseledarmöter vars mandatperiod fortsätter: 
Stina von Bonsdorff-Cronin (styrelsemedlem)
Cornelia Listringhaus (styrelsemedlem)
Yvonne Bäckström (styrelsemedlem)

Vi tackar Jenni Korkman för ett mångårigt engagemang.


-styrelsen för KSUF-

KSUF